Kvalitetskontroll

Inspeksjonsprosess

Første prøvemøte

Viktig å sende all kvalitetsstandard til alle arbeiderne

IQC

Innkommende kvalitetskontroll

IPQC

Input prosess kvalitetskontroll

OQC

Utgående kvalitetskontroll

zGZAdC4WNS_small